Четверте наближення по температурі стінки:

П’яте наближення по температурі стінки:

Загальна довжина труб:

Розрахункова довжина труб одного ходу:

Довжина труб, зайнятих перегорожами і трубними дошками:

Максимальний радіус гину труби:

Максимальна довжина труб:

Довжина прямої ділянки труби:

Швидкість в патрубку:

Число Рейнольдса:

Коефіцієнт: Коефіцієнт втрат патрубка:

Втрати по всій довжині:

Гідравлічні втрати в патрубках:

Коефіцієнт втрат по трубках: Сумарні втрати по трубах:

Гідравлічний опір труб поверхні теплообміну:

Сумарні втрати:

Зміна потужності сітьових насосів:

Затрати на виробку електроенергії на замінюючій електростанції:

Капіталовкладення в сітьові підігрівники:

Втрати на сітьові підігрівники:

Сумарні затрати:

7. Розрахунок конденсаційної установки

Загальні початкові дані:

Таблиця 11.1

Величина

Позначення

Значення

Тиск пари, ата

Рп

0,06

Температура пари, °С

35,85

Питомий об’єм пари, м3/кг

Vп

30

Температура води на вході, °С

t1

12

Число ходів води

Z

2

Швидкість води, м/с

w

2

Кількість конденсаторів

N

1

Зовнішній діаметр трубок, мм

28

Внутрішній діаметр трубок, мм

dвн

26

Коефіцієнт заповнення трубної дошки

hтр

0,3

Активна довжина труби, м

Lакт

8,9

Коефіцієнт чистоти трубок

0,8

Коефіцієнт похибки методу розрахунку коефіцієнта теплопередачі

e

0,9

Питома вартість системи техводопостачання, грн./(м3/год)

Cтвс

16

Питома вартість поверхні теплообміну, грн./м2

28

Питома вартість енергії приводу циркуляційних насосів, коп./(кВт×год)

Сц.н.

1,3

Питома вартість землі, грн./(м2×год)

Cсх

0

Висота підйому води циркуляційним насосом, м

H

10

Коефіцієнт поправки на парове навантаження

Fd

1

Коефіцієнт похибки методу розрахунку коефіцієнта теплопередачі

e

0,9

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16