Дані, знайдені в п.3: iп = iк = = 2343,76 кДж/кг.

Витрата пари на конденсатор, знайдена в п.8:

GK = G9 = 163,687×3600 = 589273,2 кг/год.

Коефіцієнт поправки на температуру:

Коефіцієнт поправки на число ходів:

Коефіцієнт поправки на швидкість води:

Коефіцієнт теплопередачі:

Комплекс:

Кратність охолодження:

Масова витрата охолоджуючої води:

Нагрів води:

Температура води на виході:

Температурний напір:

Середній температурний напір:

Теплота, що передається:

Поверхня теплообміну:

м2.

Питоме парове навантаження:

dк = Gк /Fк = 589273,2 /8206 = 71,814 кг/(м2×год).

Кількість труб:

шт.

Діаметр трубної дошки:

м.

Гідравлічний опір:

Паровий опір:

Відношення

Потужність циркуляційних насосів:

кВт.

Активна площа водосховища:

км2.

Витрати на техводопостачання:

грн./рік.

Витрати на конденсатори:

грн./рік.

Витрати на електроенергію насосів:

грн./рік.

8. Додаток

Задача № 1. (№ 1, стор. 45).

Газ – повітря з початковою температурою t1 = 27°С стискається в одноступеневому поршневому компресорі від тиску р1 = 0,1 МПа до тиску р2. Стиск може відбуватися по ізотермі, адіабаті та політропі з покажчиком політропи n. Визначити для кожного з трьох процесів стиску кінцеву температуру газу t2, відведену від газу теплоту Q, кВт, та теоретичну потужність компресора, якщо його паропродуктивність G. Подати зведену таблицю. Дані, необхідні для розв’язку задачі, вибрати з таблиці 13. Розрахунок вести без врахування залежності теплоємності від температури.

№ варіанту

t1, °С

n

G, кг/год

р1, МПа

р2, МПа

00

27

1,25

300

0,1

0,9

T2, Q, N – ?

Розв’язок:

1). Ізотермічний процес. t1 = t2 = 27°C; DU = 0;

Дж/кг;

Дж/кг;

Вт;

Дж/(кг×гр);

Потужність приводу:

Вт.

2). Адіабатичний процес. ; kповітря = 1,4; q = 0.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16