K;

Дж/кг;

Дж/кг;

кВт.

3). Політропний процес. ;

K;

Дж/кг;

Дж/кг;

Дж/кг;

Вт;

Вт.

Зведена таблиця:

Процес

Т2, К

q

DU

l

DS

Nпр, кВт

кДж/кг

Ізотерм.

300

189,2

0

-189,2

-0,63

-15,7

Адіабат.

562

0

187,9

-187,9

0

-21,9

Політроп.

465,5

-71,2

118,7

-189,9

-0,189

-19,8

Задача № 4, (№4, стор. 47).

Визначити поверхню нагріву рекуперативного газоповітряного теплообмінника при прямоточній та протиточній схемах руху теплоносіїв, якщо об’ємна витрата повітря, що нагрівається при нормальних умовах Vн, середній коефіцієнт теплопередачі від продуктів згоряння до повітря К, початкові і кінцеві температури продуктів згоряння та повітря відповідно t'1, t''1, t'2, t''2. дані необхідні для вирішення задачі, вибрати з табл. 16.

№ варіанту

VH, м3/год

K, Вт/(м2×К)

t'1°C

t''1°C

t'2°C

t''2°C

00

1000

18

600

400

20

300

Розв’язок:

Поверхня нагріву, м2:

Масова витрата повітря:

Теплоємність повітря: Срп = 1,03 кДж/кг;

Потік тепла від газу до повітря:

Q = Cpп×mп×Dtп = 1,03×0,215×(300 – 20) = 62 кВт;

Середня логарифмічна різниця температур:

а). Прямоток:

а). Протиток:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16