№ варіанту

Ne, кВт

n, об/хв

pi, кПа

z

hi

S/D

00

100

2100

600

4

0,38

0,81

0,95

Розв’язок:

Робочий об’єм циліндра:

Витрата палива:

де - індикаторна потужність:

Ефективна питома витрата палива:

Задача № 7. (№3, стор. 47).

По горизонтально розташованій металевій трубі [l = 20 Вт/(м×К)] зі швидкістю w тече вода, яка має температуру tв. зовні труба охолоджується оточуючим повітрям, температура якого tпов, тиск 0,1 МПа. Визначити коефіцієнти тепловіддачі a1 і a2 відповідно від води до стінки труби та від стінки труби до повітря; коефіцієнт теплопередачі та тепловий потік q1, віднесений до 1 м труби довжини труби, якщо внутрішній діаметр труби дорівнює d1, а зовнішній – d2. Дані, необхідні для розв’язку задачі, вибрати з таблиці 15.

№ варіанту

tв, °С

w, м/с

tвоз, °С

d1, мм

d2, мм

00

200

0,42

18

190

210

Розв’язок:

Лінійний тепловий потік:

- коефіцієнт теплопередачі, для циліндричної стінки:

Критерій Рейнольдса для води:

; .

Так як то . Критерій Прандтля = 1,05.

Для знаходження a1 знайдемо добуток Gr×Pr.

Для повітря з t = 18°С: Pr = 0,7; V = 13,6×10-6 м2/с;

l = 2,46×10-2 Вт/(м×град).

;

b = 1/T; Dt » tВ – tПОВ = 120 – 18 = 102°C;

Gr×Pr = 0,7×127,5×106 = 89,25×106; (Gr×Pr) < 109;

Nu = 0,5×(Gr×Pr)0,25×(Pr /Prст)0,25 = 0,5×(89,25×106)0,25×(0,7 /1,05)0,25 = 52,5.

102 = 416,364 Вт/м.

Задача № 6.

Із ємності при температурі Т = 470 К і тиску р1 = 30 бар витікає 1 кг кисню через сопло, яке звужується, в середовище із тиском р2 = 20 бар. Визначити швидкість витікання і масову витрату кисню (кг/с), якщо площа вихідного сопла f = 30 мм.

Розв’язок:

Співвідношення тисків:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16