Початковий об’єм:

Швидкість витікання:

Масова витрата кисню:

9. Висновки

В даній курсовій роботі на тему “Розрахунок теплової схеми і устаткування блоку 300 МВт” було виконано розрахунки в таких обсягах:

1. Розраховано процес розширення пари в турбіні:

i0 = 3450 кДж/кг; iпп = 3670 кДж/кг;

i1 = 3100 кДж/кг; = 3028,8 кДж/кг;

i2 = 3028,8 кДж/кг. = 2941 кДж/кг;

i3 = 3430 кДж/кг; = 2343,76 кДж/кг;

i4 = 3190 кДж/кг;

i5 = 3040 кДж/кг;

i6 = 2941 кДж/кг.

i7 = 2820 кДж/кг;

i8 = 2730 кДж/кг;

i9 = 2610 кДж/кг.

2. Розраховані термодинамічні параметри підігрівників живильної та сітьової води.

3. Виконано тепловий розрахунок теплофікаційної установки:

tосв=70°C

tпсв==150°C

=73°C

=120°C

t'пб= t'4 = 165°C

t'об= t'6 = 125°C

= i4 = 3190 кДж/кг

= i6 = 2940 кДж/кг

GСВ = 44,643 кг/с.

= 504 кДж/кг;

= 630 кДж/кг;

= 693 кДж/кг.

GПБП = 2,253 кг/с.

= 306.6 кДж/кг;

= 525 кДж/кг.

GОБДР = 5,744 кг/с.

GОБП = 3,491 кг/с.

iосв= 294 кДж/кг.

iОДДР = 427,071 кДж/кг.

tОДДР = 101,7°C.

4. Визначено витрати пари на підігрівники живильної води:

GПГ = 264 кг/с.

GП1 = 10,974 кг/с; GП2 = 3,215 кг/с;GП3 = 5,289 кг/с;

GП4 = 7,476 кг/с;GП5 = 4,106 кг/с;GП6 = 6,845 кг/с;

GП7 = 17,718 кг/с;GП8 = 24,63 кг/с; GП9 = 14,316 кг/с.

5. Зроблено тепловий розрахунок турбоприводу живильного насосу:

DРж.н. = 35,05 МПа; 12,337 МВт.

12,589 МВт; 23,488 кг/с.

6. Визначено потужність турбіни та електричного генератора:

Nтурб= 351,6 МВт; Nег = 327,5 МВт.

7. Визначено техніко-економічні показники блоку:

N = 292,06 МВт;

.

8. Проведено конструкторські та гідравлічні розрахунки бойлерів ТФУ:

;

9. Виконано розрахунок конденсаційної установки:

м2; ;

; кВт.

10. Як додаток до курсової роботи розв’язано типові задачі.

10. Список використаної літератури

1. Балахонцев Е.В., Верес А.А. Теплотехника: Методические указания (с программой) и контрольные задания для студентов – заочников инженерно-технических специальностей. – М.: Высш. шк., 1986. – 62 с.

2. Головченко О.М., Налбандян Д.Б. Ігрове проектування енергетичного обладнання: Навчальний посібник для студентів енергетичних спеціальностей. – К.: УМК ВО, 1988. – 233 с.

Рис. 1. Технологічна схема ТЕС.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16